Impozitul pe pierdere în greutate deductibilă

Deductibilitatea unor cheltuieli la calculul impozitului pe venit

impozitul pe pierdere în greutate deductibilă

Articolul Scopul procedurii de examinare a cazului de încălcare fiscală Articolul Circumstanţele care impozitul pe pierdere în greutate deductibilă procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală Articolul Autoritatea abilitată să examineze cauzele privind încălcările fenugreek utilizează pierderea în greutate Articolul Drepturile şi obligaţiile persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală Articolul Participarea persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală la examinarea cazului Articolul Reprezentantul şi confirmarea împuternicirilor lui Articolul Locul şi modul examinării cazului de încălcare fiscală Articolul Termenele de examinare a cazului de încălcare fiscală Articolul Clarificarea circumstanţelor cazului de încălcare fiscală Articolul Decizia asupra cazului de încălcare fiscală Articolul Tipurile de decizii Articolul Pronunţarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală şi înmînarea unui exemplar al deciziei Articolul Propunerile de lichidare a cauzelor şi condiţiilor săvîrşirii încălcării fiscale Articolul Împiedicarea activităţii Serviciului Fiscal de Stat Articolul Nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători.

Neeliberarea biletelor de călătorie Articolul Neprezentarea informaţiei despre sediu Articolul Nerespectarea regulilor de evidenţă a contribuabililor Articolul Încălcarea regulilor de ţinere a contabilităţii şi a evidenţei în scopuri fiscale Articolul Neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate Articolul Abrogat Articolul Încălcarea de către instituţiile financiare sucursalele sau filialele acestora şi alţi prestatori de servicii de plată a modului de decontare Articolul Nerespectarea modului de întocmire, de prezentare a dării de seamă fiscale şi a facturii fiscale, precum şi neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale Articolul Încălcarea modului de prezentare de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei a datelor ce ţin de efectuarea plăţilor salariale Articolul Încălcarea regulilor de calculare şi de plată a impozitelor şi taxelor Articolul Nerespectarea regulilor de comercializare a ţigaretelor Articolul Nerespectarea regulilor de executare silită a obligaţiei fiscale Articolul Ruperea sau deteriorarea sigiliului.

Am ales aceasta tema pentru ca reprezinta un important aspect pentru stat cat si pentru persoanele juridice care deruleaza activitati economice dar si pentru a-mi imbunatati cunostintele in domeniul contabilitatii si al fiscalitatii. Impozitul pe profit se dovedeşte astfel mecanismul cel mai eficient de măsurare a bogăţiei unei societăţi și asigurării unei dezvoltări continue.

Asevedeași